Meer aandacht voor preventie en ergonomisch werken in 2017

Wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting begin 2017 ingaan. De wens tot wijziging van de Arbowet is deels een reactie op het SER-advies uit 2014, "Betere zorg voor werken", dat gaat over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Of de wetswijziging
Lees verder →