•  Het verlichten van de arbeidsomstandigheden
 •  Het verhogen van de productiviteit van uw medewerkers
 •  Het reduceren van het ziekteverzuim

Privacybeleid

Lift Quality BV, gevestigd aan Witteweg 44 NL-1431 GZ Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Lift Quality BV

Witteweg 44

NL-1431 GZ Aalsmeer

Telefoon: +31 162 518123

E-Mail: info@liftquality.nl

Contactpersoon: Dhr. Martin Quaedvlieg, Directeur

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lift Quality BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Privé-gegevens worden niet door Lift Quality BV bewaard.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Zakelijk bankrekeningnummer
 • BTW- en KvK-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lift Quality BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van financiële zaken, zoals facturatie

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Lift Quality BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lift Quality BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de geldende wettelijke eisen en richtlijnen van de AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lift Quality BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lift Quality BV gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Door middel van deze cookies verkrijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. Met deze data optimaliseren wij onze website. De privacy van u als bezoeker blijft met analytische cookies gewaarborgd. Voor analytische cookies is derhalve geen toestemming van de bezoeker vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lift Quality BV. Neem in dit geval dan contact op via ons telefoonnummer +31 162 518123 of via e-mail: info@liftquality.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lift Quality BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liftquality.nl